PORT SEPT çoklu sporların karışımı olup, özellikle portatif tuvaletlerde, karavanlarda ve gemilerdeki depolarda biolojik bozunmayı hızlandırıp kokuyu ortadan kaldırmak amacıyla formüle edilmiştir. Bakteri bulunduğu ortamda organik varlığı durumunda yüzlerce enzim üretir. Proteinleri, nişastaları, yağları ve tuvalet kağıtlarını bakteri duvarının dışında küçük parçacıklara ayırırlar.Küçük parçacıklar daha sonra bakteri zarına taşınarak, yeni hücreler oluşturmak için bunları enerji olarak kullanırlar. Yani bakteriler bu organik artıkları kendilerine bir besin maddesi gibi görüp çoğalarak, daha sonra üzerine gelen diğer atıkları yok etmek için etkili bir sistem kurmuş olurlar.

Belirli miktarda mikrobiel kültür üzerinde “atık” olan petri tabağına konur ve enzim reaksiyonu gözle takip edilir. Hedeflenen enzim ürer ve atık üzerine difüze olur ve açık bölge yaratılır, ve atık üzerinde enzimin parçalama işlevi gözlenir.

Açık bölge bakteri kolonisinin kenarından dışarı doğru bir temizlenme ile gözlenir. PORT SEPT mükemmell bir amilaz, selülaz, lipaz ve protaze enzim üretimi gerçekleştirir.