Sept mikrobiyel bir ürün olup, organik atıkları, sıvı, katı ve gres yağları, tuvalet kağıdı, nişasta ve deterjan kalıntılarını parçalar. Özellikle foseptik çukurları, lokanta, otel gibi tesislerin atıklarını yok etmek için dizayn edilmiştir.

Foseptik tanklarında yaşanan problemler

Yaşanan en tipik problemler kanalizasyona giden hatların tıkanması, tankların aşırı dolup taşması, dipte çamurun birikip kullanılabilir hacmin düşmesi, ve en önemlisi sistemden geriye doğru yoğun bir koku ve gaz çıkışıdır.

Yukarıdaki problemlerin çözümü bu tankların düzenli olarak boşaltılmasıdır. Fakat bu tanklardaki atıkların pompalanması hem çok zor ve pahalı bir iş olup, koku tamamen önlenemez. Ayrıca pompalama sistemleri de sürekli arıza yapar.